Reeducacions Psicopedagògiques


Informa't ara sobre el Reforç escolar per Millorar l'Aprenentatge de nens i adolescents
amb Dificultats escolars en coordinació amb el centre escolar.

Reeducaciones Psicopedagógicas

 

La reeducació psicopedagògica és un reforç acadèmic individualitzat orientat a pal·liar els problemes en els aprenentatges i les competències escolars dels nens i adolescents.

 

Normalment se sol dur a terme després de l’horari escolar i es dirigeix a nens, nenes i adolescents amb dificultats escolars, trastorns de l’aprenentatge o dificultats pròpies del TDAH.

 

Els objectius principals de la reeducació psicopedagògica són:

 

-Millorar el rendiment acadèmic.

-Millorar la planificació i l’organització: agenda, apunts, horari.

-Aprendre tècniques d’estudi: pre-lectura, lectura, subratllat, esquemes.

-Preparació dels exàmens.

-Millorar l’autoestima i augmentar la motivació cap a l’aprenentatge.

Aplicar tècniques cognitiu-conductuals per reforçar les conductes apropiades que faciliten l’estudi i eliminar aquelles que ho dificulten.

-Coordinació amb l’escola i altres professionals que tractin l’infant o adolescent.

-Aportar estratègies als pares per generalitzar els aprenentatges de la reeducació a casa.

Realitzem un treball individualitzat i amb constant coordinació amb el centre educatiu.

 

Les reeducacions psicopedagògiques estan incloses a la «Guia de pràctica clínica sobre el TDAH per a nens i adolescents» del Sistema Nacional de Salut i reconegudes com a tractament psicopedagògic d’elecció per a aquest trastorn.

Comunicat Covid-19

Seguint les recomanacions del Departament de Salut, L'Encaix atura tota activitat presencial fins nou avís.
En casos concrets, s'oferirà la possibilitat de realitzar la sessió telemàticament.
Per qualsevol dubte, aclariment o consultes, restem a la seva disposició per telèfon 644.44.20.12 o correu electrònic