Psicologia Terrassa

Psicologia

Centre especialista en psicologia de Terrassa. Informa't ara sobre els tractaments de psicologia
infantil, per a adolescents i adults, millora el teu benestar ara.

Psicòleg infantil Terrassa

A l’ENCAIX atenem a nens i nenes dels 0 als 11 anys que presenten un trastorn psicològic o bé que, sense tenir un diagnòstic, presenten dificultats en algun àmbit de la seva vida. Per les pròpies característiques del nen, el seu tractament fa necessària la interacció entre el centre, la família i l’escola.

Psicòleg per a adolescents i adults

Les intervencions psicològiques que oferim a L’Encaix es basen en el model cognitiu-conductual. Integrant el coneixement científic i l’experiència del professional, el nostre objectiu és comprendre, prevenir i tractar les malalties i el malestar, així com promoure el benestar i el desenvolupament personal.

Atenció psicològica a Terrassa.


Diagnostiquem, prevenim, tractem i millorem els teus problemes psicològics per millorar el teu benestar

Tractaments psicològics a Terrassa

L’Equip de L’Encaix és especialista en Psicologia infantil, per adolescents i adults a Terrassa.
Demana cita ara i comença a millorar amb els tractaments psicològics personalitzats.

TDAH – Trastorn per Dèficit d’Atenció

El Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat és un trastorn del neurodesenvolupament amb tres grups de símptomes: desatenció (dificultat per mantenir l’atenció, distracció i oblits), hiperactivitat (dificultats per estar quiet o estar callat) i impulsivitat (dificultat per pensar abans d’actuar i no precipitar la conducta).

TEA – Trastorns de l’espectre autista

Conjunt de trastorns que es caracteritzen principalment per presentar dificultat en la relació social i la comunicació amb els altre.

Trastorns de l’aprenentatge

Els trastorns de l’aprenentatge engloben les dificultats en la lectoescriptura (dislèxia), dificultats per realitzar operacions matemàtiques (Discalcúlia), dificultats per aprendre i utilitzar les normes d’ortografia (Disortografia) o les dificultats a l’hora d’escriure (Disgrafia).

Trastorns de l’eliminació

Enuresi i encopresi són les dificultats per controlar els esfínters a una edat en què ja s’haurien de controlar autònomament.

Tractaments d’ansietat

Dins d’aquests trastorns s’engloben les pors a determinats aspectes específics (foscor, gossos, injeccions), la dificultat per tolerar determinades situacions (separar-se dels pares, parlar davant adults o amics, vivència d’un esdeveniment traumàtic) o la dificultat en tolerar determinats pensaments o conductes (rentar-se les mans moltes vegades, patrons de conducta molt rígids).

Negativisme desafiant

Patró de comportament caracteritzat per un comportament desafiant, hostil, desobedient i negativista cap a les figures d’autoritat.

Estat d’ànim

Símptomes com ara més irritabilitat en el nen, falta o excés de son o gana, falta de motivació per fer les coses que més li agraden, més tristesa i cansament, poden ser signes d’un trastorn de l’estat d’ànim.

Trastorn de conducta

Patró de comportament persistent i repetitiu en el qual es violen els drets bàsics dels altres o importants normes socials adequades a l’edat del subjecte.

Orientació professional o vocacional

Estudi i consell sobre les estudis i / o professions més adequades per al perfil de l’adolescent.

Tractaments problemes amb la parella
Tractament per a deixar de fumar

Comunicat Covid-19

Seguint les recomanacions del Departament de Salut, L'Encaix atura tota activitat presencial fins nou avís.
En casos concrets, s'oferirà la possibilitat de realitzar la sessió telemàticament.
Per qualsevol dubte, aclariment o consultes, restem a la seva disposició per telèfon 644.44.20.12 o correu electrònic