Psicologia infantil


Tractaments de psicologia infantil a Terrassa. Alta comunicació amb la família i el centre escolar
per a una major eficàcia en el seu desenvolupament.

Psicòleg Infantil a Terrassa


A l’ENCAIX atenem a nens i nenes dels 0 als 11 anys que presenten un trastorn psicològic o bé que, sense tenir un diagnòstic, presenten dificultats en algun àmbit de la seva vida.

 

Per les pròpies característiques del nen, el seu tractament fa necessària la interacció entre el centre, la família i l’escola. De manera conjunta, s’aconsegueix incidir en els diferents ambients implicats en el desenvolupament de la persona, perseguint els mateixos objectius i establint solucions a llarg termini.

 

La infància és una etapa especialment important en el desenvolupament, per això detectar precoçment aquells aspectes que puguin interferir és essencial.

 

Des de L’ENCAIX donem importància tant al tractament actual, com la prevenció de problemes futurs, per minimitzar els efectes adversos a llarg termini.

Atenció psicològica a Terrassa. Diagnostiquem, prevenim, tractem i millorem els teus problemes psicològics per millorar el teu benestar

La infància és una etapa especialment important en el desenvolupament, prevé i millora el teu benestar ara.

Tractaments de psicologia infantil

Millora el desenvolupament psicològic infantil amb l’ajuda de l’equip de L’Encaix. Diagnostiquem, prevenim i tractem trastorns infantils per millorar el benestar del teu fill @ en comunicació amb la família i escola.

Tractaments de TDAH

El Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat és un trastorn del neurodesenvolupament amb tres grups de símptomes: desatenció (dificultat per mantenir l’atenció, distracció i oblits), hiperactivitat (dificultats per estar quiet o estar callat) i impulsivitat (dificultat per pensar abans d’actuar i no precipitar la conducta).

TEA – Trastorns de l’espectre autista

Conjunt de trastorns que es caracteritzen principalment per presentar dificultat en la relació social i la comunicació amb els altre.

Trastornos del Aprendizaje

Els trastorns de l’aprenentatge engloben les dificultats en la lectoescriptura (dislèxia), dificultats per realitzar operacions matemàtiques (Discalcúlia), dificultats per aprendre i utilitzar les normes d’ortografia (Disortografia) o les dificultats a l’hora d’escriure (Disgrafia).

Trastorns de l’Eliminació

Enuresi i encopresi són les dificultats per controlar els esfínters a una edat en què ja s’haurien de controlar autònomament.

Tractaments d’ansietat

Dins d’aquests trastorns s’engloben les pors a determinats aspectes específics (foscor, gossos, injeccions), la dificultat per tolerar determinades situacions (separar-se dels pares, parlar davant adults o amics, vivència d’un esdeveniment traumàtic) o la dificultat en tolerar determinats pensaments o conductes (rentar-se les mans moltes vegades, patrons de conducta molt rígids).

Negativisme desafiant
Patró de comportament caracteritzat per un comportament desafiant, hostil, desobedient i negativista cap a les figures d’autoritat.
Estat d’Ànim

Símptomes com ara més irritabilitat en el nen, falta o excés de son o gana, falta de motivació per fer les coses que més li agraden, més tristesa i cansament, poden ser signes d’un trastorn de l’estat d’ànim.

Comunicat Covid-19

Seguint les recomanacions del Departament de Salut, L'Encaix atura tota activitat presencial fins nou avís.
En casos concrets, s'oferirà la possibilitat de realitzar la sessió telemàticament.
Per qualsevol dubte, aclariment o consultes, restem a la seva disposició per telèfon 644.44.20.12 o correu electrònic