Mètode Glifing Terrassa


Millora les Habilitats de lectoescriptura dels teus fills amb el mètode Glifing.
T'assessorem de sobre funcions, coaching i Seguiment personalitzat.

Millora amb el mètode Glifing

El mètode Glifing és un programa d’entrenament per millorar l’habilitat lectora dels nens amb dificultats per llegir de forma correcta i fluida.

 

 

De manera lúdica i per ordinador, s’entrenen els diferents aspectes que conformen el procés d’adquisició i automatització de la lectura: relació grafema-fonema, segmentació, memòria de treball, articulació, velocitat, morfosintaxi i comprensió.

¿Que treballem?

– Descodificació grafema-fonema.
– Atenció i memòria de treball.
– Consciència fonològica.
– Flexibilitat cognitiva.
– Reconeixement de paraules.
– Morfologia i sintaxi.
– Integració en la lectura de textos.
– Articulació i dicció.
– Comprensió.

¿Com ho fem?

– Des de casa amb l’ordinador.
– Cada dia entre 15 i 30 minuts.
– Entrenament amb format lúdic.
– Seguiment individualitzat.
– Assessorament continu.

Saber com progressa el teu fill

El Seguiment informatitzat permet que en tot moment els pares puguin saber com progressa l’alumne.
De manera continuada els materials es milloren i amplien la base d’una investigació científica constant.

La durada de l’Entrenament varia en cada cas.
Però en la majoria es poden observar millores significatives en 16 setmanes.

 

 

– Disminueixen els errors.
– Augmenta la velocitat lectora.
– Millora la Comprensió.
– Augmenta la memòria de treball.
– Creix la seguretat en si mateix.
– Actitud més favorable cap als estudis.
– Millora l’actitud cap a la tasca de llegir.

Amb el Mètode Glifing la fluïdesa i precisió lectora del nen pot arribar a assolir la mitjana esperada per al nivell de curs i edat. El nen pot divertir llegint, sense mostrar cansament o frustració.

Comunicat Covid-19

Seguint les recomanacions del Departament de Salut, L'Encaix atura tota activitat presencial fins nou avís.
En casos concrets, s'oferirà la possibilitat de realitzar la sessió telemàticament.
Per qualsevol dubte, aclariment o consultes, restem a la seva disposició per telèfon 644.44.20.12 o correu electrònic