Logopeda per a adults


Millora el desenvolupament del llenguatge oral i escrit, la parla, la veu o la deglució.
Soluciona els teus dubtes i preguntes, comença el teu tractament per millorar el teu benestar.

Logopeda per a adults

 

La logopèdia en adults té com a objectius tractar i solucionar dificultats de comunicació que afecten la vida quotidiana de qui el pateix.

Poden ser dificultats comunicatives no resoltes anteriorment o adquirides durant l’etapa adulta.

L’edat d’atenció comença a partir dels 18 anys.

Atenció logopèdia a Terrassa. Diagnostiquem, prevenim, tractem i millorem els teus problemes de la parla per millorar el teu benestar.

Millora les teves dificultats amb el suport dels logopedes de l’Encaix.

T’ajudem a desenvolupar i millorar el desenvolupament del llenguatge.

Tractaments de logopèdia per a adults

T’ajudem en moments difícils, a L’Encaix som especialistes en tractaments de logopèdia a Terrassa. Millora ara amb els nostres tractaments de la parla a Terrassa i prevé dificultats futures.

Dislàlies

Dificultat per articular un so o grup de sons (/r/, /s/…)

Trastorns de la parla i el llenguatge

Disfàsia o Trastorn específic del llenguatge (TEL), Dificultats d’expressió i comprensió del llenguatge oral, parla amb errors fonètics que dificulta la seva intel·ligibilitat, dificultats fonològiques de processament de la informació auditiva.

Disfonies
Tractament de les alteracions temporals o permanents de les característiques acústiques de la veu (intensitat, to i timbre), davant causes orgàniques (nòduls, pòlips, etc.) com causes funcionals (mal ús de ressonadors, dificultats articulatòries, mal hàbit vocal i postural…).
Disfuncions orals

Deglució atípica o disfuncional, prevenció de mals hàbits funcionals pre i post ortodòncia, respiradors orals, mals hàbits de posició lingual, dificultats masticatòries, hàbits orals lesius (succió digital, onicofàgia).

Quequeig

Alteracions en la fluïdesa de la parla, bloquejos i interrupcions involuntàries durant la conversa.

Dificultats en l’adquisició del llenguatge escrit
Dificultats en la fluïdesa i velocitat lectora, dificultats en l’automatització de la lectura, trastorns específics del llenguatge escrit (dislèxia, disgrafia, disortografia), dificultats de comprensió lectora, errors en l’expressió i discurs escrit.

Comunicat Covid-19

Seguint les recomanacions del Departament de Salut, L'Encaix atura tota activitat presencial fins nou avís.
En casos concrets, s'oferirà la possibilitat de realitzar la sessió telemàticament.
Per qualsevol dubte, aclariment o consultes, restem a la seva disposició per telèfon 644.44.20.12 o correu electrònic