Logopeda per a adolescents


Millora el desenvolupament del llenguatge oral i escrit, la parla, la veu o la deglució.
Soluciona els teus dubtes i preguntes, comença el teu tractament per millorar el teu benestar.

Logopeda para adolescentes

 

La logopèdia en adolescents té com a objectius tractar i solucionar dificultats no resoltes de la infància o adquirides per altres causes durant l’adolescència.

En aquestes edats, moltes dificultats estan relacionades amb la interacció amb els altres, amb l’aprenentatge escolar i amb l’eficàcia de la comunicació amb els altres.

En aquesta etapa, l’acompanyament familiar és essencial per a l’evolució positiva del cas.

En logopèdia en adolescents, tractem nois i noies de 12 a 17 anys que hagin vist afectada la comunicació o les seves funcions associades, repercutint en la seva vida quotidiana.

El teu logopeda a Terrassa. Diagnostiquem, prevenim, tractem i millorem els teus problemes d’interacció per millorar el teu benestar

Millora el desenvolupament del llenguatge oral i escrit, la parla, la veu o la deglució.

T’ajudem a desenvolupar i millorar la teva identitat personal.

Tractaments de Logopèdia per a adolescents

T’ajudem a millorar els trastorns de la parla, a l’Encaix som especialistes en tractaments de logopèdia per a adolescents. Millora ara amb els nostres tractaments de logopèdia a Terrassa i prevé dificultats futures.

Dislàlies

Dificultat per articular un so o grup de sons (/r/, /s/…)

Trastorns de la parla i el llenguatge

Disfàsia o Trastorn específic del llenguatge (TEL), Dificultats d’expressió i comprensió del llenguatge oral, parla amb errors fonètics que dificulta la seva intel·ligibilitat, dificultats fonològiques de processament de la informació auditiva.

Disfonies
Tractament de les alteracions temporals o permanents de les característiques acústiques de la veu (intensitat, to i timbre), davant causes orgàniques (nòduls, pòlips, etc.) com causes funcionals (mal ús de ressonadors, dificultats articulatòries, mal hàbit vocal i postural…).
Disfuncions orals

Deglució atípica o disfuncional, prevenció de mals hàbits funcionals pre i post ortodòncia, respiradors orals, mals hàbits de posició lingual, dificultats masticatòries, hàbits orals lesius (succió digital, onicofàgia).

Quequeig

Alteracions en la fluïdesa de la parla, bloquejos i interrupcions involuntàries durant la conversa.

Dificultats en l’adquisició del llenguatge escrit
Dificultats en la fluïdesa i velocitat lectora, dificultats en l’automatització de la lectura, trastorns específics del llenguatge escrit (dislèxia, disgrafia, disortografia), dificultats de comprensió lectora, errors en l’expressió i discurs escrit.

Comunicat Covid-19

Seguint les recomanacions del Departament de Salut, L'Encaix atura tota activitat presencial fins nou avís.
En casos concrets, s'oferirà la possibilitat de realitzar la sessió telemàticament.
Per qualsevol dubte, aclariment o consultes, restem a la seva disposició per telèfon 644.44.20.12 o correu electrònic